abono.se – Mobilabonnemang och dödsfall

Vad händer med mobilabonnemang vid dödsfall

[ Estimerad lästid: 4 minuter ]

Vad gäller om abonnemangsinnehavaren dör?

Blir efterlevande betalningsskyldiga för kvarstående bindningstid?

Kanske kan det tyckas självklart att dödsfall borde vara en skälig grund för ett avtal att avslutas, men faktum är att efterlevande kan bli skyldiga att betala för bindningstid som återstår.

Ett avtal försvinner inte automatiskt bara för att innehavaren dör, vilket kan göra dödsboet bundet till avtalet.

Det finns dock de operatörer som avslutar abonnemang så fort en person avlider, men det är inte något de är tvungna till.

Huruvida operatören gör det eller inte kan du hitta information om i abonnemangets villkor. Om avtalet inte har ett villkor gällande att det avslutas vid dödsfall kan detta inte heller krävas.

Ett dödsbo kan alltså vara bundet till avtalet under den resterande bindningstiden. Dock måste dödsboet alltid kontakta mobiloperatören för att tala om att personen i fråga avlidit och för att därmed kunna säga upp abonnemanget.

Telekområdgivarnas uppföranderegler

Organisationen Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter i frågor gällande abonnemang för bredband, telefoni och tv.

De har också en del uppföranderegler som de tagit fram tillsammans med de operatörer som är medlemmar.

I deras regler står det bland annat att om kunden avlider ska uppsägningstiden räknas från senast dagen då kunden avlidit. Kostnader för återstående bindningstid ska tas bort, men ersättning för hårdvara har operatören rätt till.

Det kan med andra ord vara smart att kolla upp ifall operatören är medlem i Telekområdgivarna.

Operatörer som inte är medlemmar måste inte följa reglerna. Du kan dock använda dem i argument med operatören, då reglerna kan ses som god sed i branschen.

De flesta stora operatörerna är med i organisationen, däribland Telia, Tele2, Tre och Telenor och medlemskapet gäller även deras andra varumärken för abonnemang.

Kontakta operatören vid dödfall

Som vi nämnde ovan måste du alltid kontakta operatören när ett dödsfall har skett då de inte på något annat sätt kan få information om att deras kund har avlidit.

Du kan räkna med samma regler som när du säger upp ett abonnemang av andra orsaker, men ibland kan även andra regler gälla när det handlar om just dödsfall.

Du bör alltid fråga operatören om nedanstående punkter:

Uppsägningstid – vilken dag som räknas som dag för uppsägning kan skilja sig åt
Bindningstid – tas den bort eller kommer kostnaderna för den som en slutfaktura?
Avbetalningar – finns avbetalning för telefon?

Flytta över mobilabonnemanget till någon annan

Ett annat sätt att lösa abonnemangssituationen kan vara att överlåta mobilabonnemanget till någon annan. Om bindningstiden måste betalas kan det vara ett bra sätt att låta någon ta över abonnemanget, då slipper ni betala för någonting som inte används.

Många gånger är det gratis att överlåta ett abonnemang just vid dödsfall, men det skiljer sig åt mellan olika operatörer. Regler är inte alltid desamma när det handlar om avlidna kunder.

Att tänka på vid kontakt med mobiloperatören

Ett råd vi har när du är i kontakt med en mobiloperatör gällande uppsägning av avtal är att du alltid ska låta kontakten ske skriftligt, då du har bevis på vad som sägs.

Mejl är alltid en bra idé då du kan visa vad ni har avtalat samt vilka krav du ställt.

Om kontakten sker via telefon kan det vara svårt att bevisa vad som har sagts.

Om du och operatören inte kommer överens

Ibland händer det att det blir problem i kontakten med operatören och att ni inte kan komma överens, då är det viktigt att du vet vart du ska vända dig för hjälp.

Ibland kan du få vägledning via kommunen där du bor.

Om ni ändå inte lyckas lösa problemet med företaget kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) så gör de en bedömning av situationen. Det sker alltid helt kostnadsfritt.

Sammanfattning – Mobilabonnemang vid dödsfall

Hur det fungerar att säga upp ett mobilabonnemang vid händelse av dödsfall skiljer sig åt mellan olika mobiloperatörer och det är alltid klokt att kontakta dem för att få information gällande exempelvis bindningstid.

Det är klokt att kontrollera om operatören är medlemmar i Telekområdgivarna, då de har regler gällande detta som de anslutna operatörerna ska följa. Se till att sköta kommunikation med operatörerna skriftligt så att du har underlag för vad som diskuterats.

Clara Yun abono.se skribent

Clara Yun

Skribent

Clara har bakgrund i frilansande journalistik och är både utbildad samhällsvetare och journalist. Clara började med att vara ett bollplank i uppstarten av abono.se men är numera involverad heltid med arbetet på hemsidan. Clara använder för sitt skrivande en metod som involverar läsaren och gör det tydligt och konkret att ta till sig innehållet.

Läs mer på Clara Yun’s skribentsida.

Du kan även nå Clara på både twitter och LinkedIn.

[email protected]