abono.se – Mobiloperatörer och täckning

Vilken mobiloperatör har bäst täckning i Sverige?

[ Estimerad lästid: 10 minuter ]

Det finns många olika mobiloperatörer att välja mellan som privatperson och företag. Täckning är en faktor som oftast är väldigt viktig för många konsumenter när de väljer vilken mobiloperatör de ska använda sig av när de ska jämför mobilabonnemang.

Dock är det inte alla platser i Sverige som har bra täckning och det är väldigt viktigt att kolla upp vilken mobiloperatör som passar din egna situation bäst.

Regeringen har satt upp ett mål att hela Sveriges befolkning år 2023 ska ha tillgång till stabila mobiltjänster.

En undersökning som har gjorts visar dock att detta inte kommer att vara möjligt att genomföra.

Nedan kommer vi att beskriva och ge en genomgång av vad som är viktigt att tänka på och ta hänsyn till när du väljer mobiloperatör.

Vad är en täckningskarta?

En täckningskarta är bra för dig som upplever att du har problem med din täckning eller som letar efter en mobiloperatör som passar bäst för dig och där du bor samt jobbar.

När du studerar en täckningskarta är det viktigt att komma ihåg att de ger en bra överblick över hur täckningen ser ut i det specifika området, dock kan de inte ge exakt besked.

Täckningskartors syfte är att på ett ungefär visa hur bra täckningen är på olika platser runtom i Sverige.

Kartorna är bland annat baserade utifrån var mobiloperatörerna har placerat sina master, hur geografin i området ser ut samt vilka frekvenser som ofta används.

Dessa kartor är det bästa verktyget som finns för att bedöma mobiloperatörernas täckning i ett visst område.

Hur fungerar täckning mer specifikt?

Att använda mobilnätet kräver inga större kunskaper och ansträngningar av användaren, men funktionerna bakom är många och de består av en stor samling databaser och servicefunktioner.

Den trådlösa funktionen är endast en mycket liten del av det hela. Anledningen till att mobiltelefoner fungerar och kan få täckning runt om i hela världen är på grund av att tekniken är standardiserad.

Något som underlättar kommunikationen är att alla leverantörer använder sig av samma språk och termer.

När en mobiltelefon vill ansluta till ett mobilnät letar och lyssnar den efter en basstation som den har rätt att ansluta till.

Vilken den faktiskt har rätt att ansluta till anges på SIM-kortet. Om telefonen inte hittar sitt egna hemmanät kommer den att försöka ansluta till andra nät.

Vilket mobilabonnemang har bäst täckning?

En viktig sak att komma ihåg när det pratas om vilket mobilabonnemang som har bäst täckning är att det kan skilja sig från plats till plats.

Även om ditt mobilabonnemang har bra täckning när du är hemma är det inte helt säkert att det har det på arbetsplatsen eller på en resa.

Med detta sagt fungerar alltså mobilabonnemang på olika sätt på olika platser.

Detta innebär att det kan vara en idé att undersöka hur täckningen är för respektive mobiloperatör på de platserna som du vanligtvis brukar vistas på.

Eftersom täckningen varierar från mobiloperatör till mobiloperatör är det bra att jämföra de olika operatörerna och deras täckning med varandra innan du bestämmer dig för vilket abonnemang du ska välja att använda dig av.

Testa och fråga

Det finns en del operatörer som erbjuder täckningsgaranti eller så kallade prova på abonnemang.

Skulle det vara så att operatören du tänkt välja inte gör det är det rekommenderat att fråga om det är möjligt att prova mobilabonnemanget i någon vecka. Detta är det enklaste sättet att se hur mobiloperatörens täckning fungerar på de platserna som du vanligtvis besöker.

En annan rekommendation är att fråga människor i din omgivning, exempelvis dina grannar och arbetskamrater, vad de har för mobiloperatör och hur de upplever att täckningen i området är.

Skulle det vara så att dina grannar är väldigt nöjda med en mobiloperatörs täckning är sannolikheten stor att denna operatörs täckning även skulle fungera väldigt bra hemma hos dig också.

Jämför operatörernas täckningskartor

Förutom att fråga vänner och bekanta vad de använder för mobilabonnemang och om de är nöjda med täckningen på dessa kan du själv jämföra de olika abonnemangen med hjälp av täckningskartor.

Alla operatörer erbjuder täckningskartor och på dessa kan du enkelt zooma in och titta extra noggrant på de platserna som du brukar vistas på, exempelvis ditt hem och arbete.

En sak som är viktigt att tänka på när du studerar täckningskartor är att en del operatörer delar nät och ägs av andra, vilket betyder att de verkar under samma nät.

Således innebär detta att du har möjlighet att få täckning med två olika mobiloperatörer på platsen där de erbjuder täckning. På så sätt blir det möjligt för dig att även jämföra priser och inte endast täckning.

Omgivningen kan försämra din täckning

Din mobiloperatörs täckning kan påverkas väldigt mycket av omgivningen runt dig.

Det finns en del utomstående faktorer som kan påverka täckningen hos din mobiloperatör och dessa utomstående faktorer är det väldigt svårt för operatören att påverka. Exempelvis kan skog, berg, väder och vind påverka mobiltelefonens täckning, eftersom dessa faktorer påverkar signalerna och deras möjligheter att nå fram till dig och din telefon.

Det finns även utomstående faktorer i exempelvis din egna bostad som kan påverka operatörens täckning.

Precis som med de ovan nämnda faktorerna är dessa faktorer väldigt svåra för mobiloperatören att påverka. I din bostad kan saker som väggar, fönster, dörrar samt annan elektronik både påverka och förhindra signalen som försöker nå fram till den enheten som du vill ha täckning på.

Om det skulle vara så att utomstående faktorer påverkar din täckning är det en idé att testa att förflytta på dig och ställa dig på ett annat ställe för att försöka ansluta till nätet därifrån.

Befinner du dig inomhus kan en rekommendation vara att gå ut och testa om det är bättre täckning utanför. Tyvärr finns det inte många andra lösningar på problemet.

Förbättra dålig täckning med en extern antenn

Skulle det vara så att du alltid upplever att du har dålig täckning kan du testa att förbättra denna med en extern antenn. Antennen fungerar på så sätt att den fångar upp signalen för att sedan skicka vidare den till din enhet.

Det är viktigt att tänka på att inte placera antennen för nära enheten, då fyller den ingen funktion och signalen blir inte bättre.

Telia och Halebops täckning

Telia är en känd mobiloperatör i Sverige, Halebop är en annan mobiloperatör som använder sig av samma nät som Telia. Telia och Halebop är de mobiloperatörer som har bäst täckning, vilket du tydligt se genom att studera deras täckningskarta. Telia och Halebop urskiljer sig från de andra mobiloperatörerna då de även valt att lägga en stor satsning på sina mobilnät uppe i Norrland.

För att ha möjligheten att kunna erbjuda de bästa tjänsterna satsar Telia väldigt mycket på sitt nät. Telia anser även att det är nödvändigt att kunna erbjuda sina kunder den bästa täckningen eftersom samhället nuförtiden är väldigt digitaliserat, vilket har gjort att de anser att stabil uppkoppling är väldigt viktigt. Trots att Telias nät redan är stort satsar de på att utöka det ännu mer.

Tele2 och Comviqs täckning

Tele2 är en annan känd mobiloperatör som har ett relativt stort och utbrett nät i hela Sverige. Dock är det lite mindre utbrett än Telias uppe i Norrland vilket gör det något sämre för boende där. Tele2 är inte ensam om sitt nät utan de delar det tillsammans med en annan mobiloperatör, detta är Comviq och tillsammans har de skapat en bra täckning.

Tele2 anser att deras nät är det som håller dem uppe och skapar affärer samtidigt som det är det som lockar nya kunder till dem. De uttrycker en stor stolthet över sitt nät som sträcker sig till de flesta hushållen i Sverige. Tele2 satsar och bygger ut sitt nät och för att lyckas ännu bättre med detta samarbetar de med sin konkurrent Telenor.

Tre och Hallons täckning

Tre och Hallon är två relativt stora mobiloperatörer som delar nät. Dock är deras nät långt ifrån lika utbrett som de andra stora operatörerna i Sverige. Tre och Hallon har ett stort och utbrett nät upp till Stockholmsområdet och lite över, efter detta blir täckningen allt mer gles och deras täckning är inte alls bra för hushållen längst upp i norr.

Med detta sagt hamnar Tre och Hallon lite lägre på listan, bor du i nedre delarna av Sverige har de dock en god täckningsförmåga. Tre uttrycker att de håller på att bygga ut sitt nät och när de gör denna satsning är det med kunden i fokus. De har lyssnat på sina nuvarande och potentiella kunder kring var de önskar att få bättre täckning.

Telenors täckning

Sist men inte minst så är Telenor en stor mobiloperatör i Sverige. Studerar du Telenors täckningskarta kan denna till stor del liknas med Tele2:s täckningskarta, detta på grund av att de har en gemensam satsning och således bygger ut sina nät tillsammans. Deras nät är med andra ord mer utvecklat än Tres, men sämre än Telias, precis som för Tele2.

Telenor uttrycker i sin beskrivning att människan är det som är i störst fokus, därefter kommer tekniken. Det betyder att de lyssnar väldigt mycket på sina kunder och på vad som betyder mest för dem. Kunderna har uttryckt att det är viktigast att kunna vara uppkopplad var de än befinner sig, vilket gjort att Telenor just nu försöker uppfylla detta önskemål.

Sammanfattning av operatörer med bäst täckning

Genom att studera de olika operatörernas täckningskarta går det att konstatera att de ser relativt likadana ut från söder ända upp till Stockholm. Därefter tappar operatörer som Tre och Hallon gentemot de andra operatörerna som etablerat sig betydligt mer uppe i norr. Telia är dock den operatör som etablerat sig fortast i norr och således täcker de större delarna av Sverige.

Clara Yun abono.se skribent

Clara Yun

Skribent

Clara har bakgrund i frilansande journalistik och är både utbildad samhällsvetare och journalist. Clara började med att vara ett bollplank i uppstarten av abono.se men är numera involverad heltid med arbetet på hemsidan. Clara använder för sitt skrivande en metod som involverar läsaren och gör det tydligt och konkret att ta till sig innehållet.

Läs mer på Clara Yun’s skribentsida.

Du kan även nå Clara på både twitter och LinkedIn.

[email protected]