Du byter mobilabonnemang – vi planterar ett träd!

I en värld där vi har en president som inte tror på klimatförändring och en regnskog som brinner ner vill vi, tillsammans med er, göra så mycket som det går för att förhindra fortsatt förgörelse av Amazonas regnskog.

I samband med detta kan vi tillsammans hjälpa de 40,000 växtarter, 1,300 fågelarter, 4,000 fiskarter, 430 däggdjur och 2.4 millioner olika insekter.

Träd producerar syre och absorberar koldioxid och andra luftföroreningar.

Vi behöver alla dem för att andas ren luft och förbli friska, men avskogning och industriell verksamhet har kraftigt minskat luftkvaliteten runt om i världen, med 9 av 10 personer som andas förorenad luft enligt Världshälsoorganisationen.

Det är inte ok. 

Ett träd planterat för varje mobilabonnemang

Därför kommer vi, för varje mobilabonnemang sålt via abono.se, plantera ett träd i Amazonas regnskog.

För varje 100 mobilabonnemang sålda kommer 100 nya träd planteras med hjälp av välgörenhetsorganisationen onetreeplanted.org.

Processen kommer dokumenteras på denna sida där vi tillsammans kan se hur mycket vi får skogen att växa!

Vi rekommenderar er även att själva donera via ontreeplanted.org då varje träd hjälper!

Testa det enkla jämförelseverktyget

100 mobilabonnemang sålda – 26 oktober 2019

[Tree certificate]

amazon screenshots abono 27 oktober

one tree planted partner

Villkor

Vi kommer att donera ett träd (USD1) per mobilabonnemang som för abono.se är möjligt att spåra. Detta betyder att mobilabonnemang som sålts till någon som inte köpt sitt abonnemang via en av abono.se’s sponsrade länkar inte kommer att kunna spåras och därför inte inkluderas i denna donation.

Varje mobilabonnemang – oavsett kostnad, typ eller villkor kommer bidra lika mycket. Alltså ett mobilabonnemang = ett träd.

När antalet mobilabonnemang sålda uppgår i 100 så kommer 100 nya träd planteras med hjälp av onetreeplanted.org.